k a p e l a

o b r a z e m

a . j e š t ě


k o n t a k t

h r a n í

m u z i k a

v ý z v y

f a n k l u b

... což bylo v roce 2013, prokládáno nefalšovaným kavkazským humorem.

Chybí tady ten Brandejs, tam jsme taky moc pěkně břinkali...

DRUHÝ NEJČERSTVĚJŠÍ ODKAZ!

 k nevíře! řeč je o roce 2008! 

sobota 30. 9. 2006   POZNAŃ (PL), klub MESKAL. České dny. Sraz účastníků ve vlaku R 251 v Hradci Králové v pátek 29.9. v 16 hodin, zpáteční jízdné v Polsku 60 zł.

pátek 6. 10. 2006  VOKURKŮV MLEJN (u Okoře) - spojení: do Noutonic vede zru�ená �eleznice, ale také autobusová linka PID.

obé společně se vznikajícím triem   M I R U M I R.