k a p e l a

o b r a z e m

a . j e š t ě


k o n t a k t

h r a n í

m u z i k a

v ý z v y

f a n k l u bJe to veletok a je to vývoj.

michal špína, klávesy, recitativ a výkřik, hlavní vývojář souboru.

janek doležal, baskytara.

lukáš václavík, kytara.

ondřej zima, bicí.

pavel faltus, bicí.

bára gregorová, altsaxofon, zpěv, recitativ, některé texty.