k a p e l a

o b r a z e m

a . j e š t ě


k o n t a k t

h r a n í

m u z i k a

v ý z v y

f a n k l u bNás stejně všude všichni viděli. Snad leda v Polsku ne. Tedy:V krakovském klubu Łubu-Dubu.
Zde se dvěma vilnými bohemistkami z warszawského univerzitétu...


Warszawský klub Jadłodajnia Filozoficzna. Zcela vpředu barmanka.


Kompromitující foto z Jadłodajnie.


Ráno v bytě zapůjčeném českou ambasádou.


On the Road, patrně v Náchodě. Vlevo Tobiáš Jirous, který měl v Krakově a Varšavě literární čtení.

Od tohoto místa dále: koncert v Krakově.