k a p e l a

o b r a z e m

a . j e š t ě


k o n t a k t

h r a n í

m u z i k a

a g o r a

f a n k l u bso/18.6.05

út/21.6.2005

čt/23.6.2005

So/16.4.2005

Turnov, otevírání areálu Slavie, asi 21h

Liberec, klub Atelier, festival Svátek hudby, 18h 

Praha, Guru Music Club, 20:30?

Turnov, klub Turn-Off

16.3.2005

12.3.2005

Praha, Guru Music Club

Turnov, maškarní bál slavné SUPŠ, sokolovna v Mašově

23.2.2005

Warszawa, klub Jadłodajnia filozoficzna

22.2.2005

Kraków, klub Łubu-Dubu

18.2.2005

Turnov, Jazzové hody, sál SUPŠ

5.1.2005

Praha, Guru Music Club

18.12.2004

Turnov, klub Turn-Off

26.11.2004

Turnov, restaurace Šetřilovsko

15.10.2004

Liberec, Krátké a úderné divadlo, festival Autumn Jazz

12.9.2004

Český ráj, hospoda Zrcadlová Koza

25.8.2004

Jawor, Międzynarodowe targi chłeba

15. 7. 2004

atd.

Jičín, zámek, festival Domov na Zemi (viz výjev níže)